Sickla Gård 28 januari

Sickla

Detta föreställer Sickla gård. Den låg vid Sicklasjön, ungefär där Fredells ligger nu.

Gunnar Sillén berättar om den onsdagen den 28 januari kl 18.00 i Glashus Ett.

Fritt för medlemmar, 40 kr för andra.

Flaggan i topp 23 december 2014!

Flaggning över Sjöstaden
Hembygdsföreningen sköter Sjöstadens flaggstång på Lugnets terrass. Här i decembersol med anledning av att kassören blivit morfar! Officiell flaggdag även, med anledning av drottningens födelsedag.

Kom igen till 6 juni, då vi hissar flaggan i högtidliga former!

Politikerutfrågning om bostadsbyggandet i Stockholm

Sjöstadsborna Leif Svensson och Gösta Oscarsson möter de ledande bostadspolitikerna
Maria Östberg-Svanelind (s) och Björn Ljung (fp)
GlashusETT,
Lugnets allé 39
Torsdag 15 maj kl 19


IMG_2671

Kan Sjöstadens boendekvalitet bli en modell för framtidens byggande?
Välkomna till en diskussion om en viktig fråga
Sjöstadens Hembygdsförening

Sjöstadsguidning

Första söndagen i månaden kan du vandra med Sjöstadsguiden Inger Johansson, 0730-44 45 00, och lära mer om historia, nutid, framtid, natur, miljö, konst och arkitektur. Tid 14:00-15:30, samling vid GlashusEtt. Det kostar 100 kr. Närmast i tiden ligger 4 maj och 1 juni.

Öppet hus med äpplen

Ett projekt för lärare och elever vid Sjöstadsskolan är nu att arbeta med äpplen. På Heliosgatan 56-58 finns Peter Linds bronsstaty Pomona. Fotografera den eller arbeta med äpplen på annat sätt, med målning, sagor, sånger och symboler uppmanar kulturgruppen. Torsdag eftermiddag 10 april, 16-18, visas resultaten för föräldrar och andra intresserade i Sjöstadsskolan.

Över 100 offentliga konstverk har vi i Sjöstaden, förutom allt i portar och trapphus. Konst i barnhöjd finns
http://www.hammarbysjostad.se/fritid/pdf/konst_i_barnhojd.pdf
På Sjöstadsdagen kommer vi att ordna konstvandringar för stora och små.

Innan vi kom hit

Film och berättelser om

Arbetarnas Nöjespark i Ekbacken och om

Lugnet före Sjöstaden

Branting

Onsdagen den 19 mars 2014 kl 18:00

i GlashusETT  Lugnets allé 39                             

Icke medlemmar 40 kr

Sjöstadens Hembygdsförening

Därefter Årsmöte för alla medlemmar: Stadgeenliga punkter.